Ti trợ bởi vatgia.com

Mercedes MB140 2004

- Loại xe: Mercedes MB140 2004 - Chỗ ngồi: 16 chỗ - Giá: 950.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 8.000đ / 1Km

Tư Vấn

Bản đồ du lịch Đà Nẵng