Ti trợ bởi vatgia.com

Công tác phí HDV Du lịch

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

 

Hướng Dẫn Quốc Tế

500.000 vnd/ 1 ngày

Hướng Dẫn Nội Địa

300.000 vnd/ 1 ngày

Hướng Dẫn Tour dài ngày

400.000 vnd/ 1 ngày

Hướng Dẫn Quốc Tế dài ngày

600.000 vnd/ 1 ngày

 

 

Tư Vấn

Bản đồ du lịch Đà Nẵng