baner-open-tour
open tour

TOUR GHÉP ĐOÀN HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG

Tour di sản miền Trung hành trình văn hóa mang nhiều ý nghĩa. Đến với tour du lịch này, du khách sẽ có điều kiện đi hết dải đất trên con đường hành trình di sản Miền trung. Tour kếp hợp tham quan Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Phong NHa... Liên hệ:0905516026